czechBTS solar s.r.o

V současné době je převážná část elektrické energie v ČR vyráběna z fosilních paliv jejichž spalováním vznikají pro obyvatele naší planety škodlivé látky, mezi nimiž v negativním slova smyslu vyniká oxid uhličitý( CO2).

Jsme přesvědčeni, že jednou z cest, jak tuto skutečnost alespoň částečně zmírnit, je vyrábět elektrickou energii ze zdrojů, které existují a jsou pro lidstvo, ale i pro veškerý život na této planetě, bezpečné a nezatěžují životní prostředí. Jedním z nejšetrnějších způsobů výroby elektrické energie z výše uvedených pohledů je využití energie Slunce, při němž elektrická energie vzniká přímou přeměnou ze slunečního záření. A jak všichni víme, energie slunečního záření, které dopadá na povrch země je řádově mnohonásobně vyšší, než jaké jsou globální potřeby lidstva veškerých energií na celé Zemi. Nabízí se proto otázka: Proč tento potenciál nevyužít ? Vzhledem k výše uvedenému, dosavadním zkušenostem a dlouhodobé snaze šetřit životní prostředí, jak v soukromém, tak v podnikatelském životě,naše aktivity vyústili v založení firmy připravující a realizující projekty šetrné k životnímu prostředí, zejména však projekty fotovoltaických elektráren. Naše společnost se specializuje na vytváření ekologických projektů, které mohou zásadně ovlivnit snížení CO2. Snažíme se prosazovat a uplatňovat technologie, které dokáží aktivně snížit energetickou náročnost budov a průmyslových provozů závislých na energiích vyrobených z fosilních paliv.

Vedení společnosti

Josef Stýblo

Jednatel

+420 603 572 047

styblo@btssolar.cz

ing. Khaled Al Abdallah

Area manager

+420 777 302 805

info@Sahara-bea.cz

PhDr. Václav Veverka

Area manager

+420 603 443 112

info@Sahara-bea.cz

Služby

Proč by jste si měli vybrat naší společnost

Poskytujeme komplexní služby v oblasti obnovitelných zdrojů. Naše firma je profesionálně a odborně vybavena pro realizaci jakýchkoliv stavebních zakázek. Jedním z hlavních měřítek úspěšnosti poskytovaných služeb je schopnost komunikace se zákazníkem.
  • odborné poradenství
  • zajištění výstavby
  • Zajištění odborného dohledu na stavbě FVE
  • odkoupení vašeho projektu FVE

Reference rodinné domy

Reference průmyslové budovy

Reference treky

Reference volná plocha

Ostrovní systémy

Spolupráce Biosuntec